-A A +A

Chairperson

Dr. Joydeep Bhattacharjee

NAAC Steering Committee

Mr. Avinash A. Patil ( Co-ordinator )

Mr. Mahendra Ghosarwadkar

Mr. Sharat Jamkhandi

Dr. Soniya Sirsat

Mr. Deepak Bandiwadekar

Mr. Ashok Chodankar

Dr. Vaibhav Chindarkar

Ms. Vanita Patil

Mr. Nilesh Natekar

Dr. Purnakala Samant

Profile of the Institution

Dr. Joydeep Bhattacharjee

Mr. Avinash Patil

Mr. Chandrashekhar Rao

Criteria-wise Committees

Curricular Aspects: Dr. Joydeep Bhattacharjee, Ms. Sunita Kanekar, Mr. M. B. Ghosarwadkar, Dr. Sneha Mahambre, Mr. Shakeel Aga, Dr. Usha
Bhende

Teaching, Learning Evaluation: Dr. Vaibhav Chindarkar, Mr. Nilesh Natekar, Mr. C. Rao, Mr. Deepak Bandiwadekar, Ms. Anita Jacob, Ms. Varsha
Sail, Ms. Rosalina De Silva

Research, Consultancy and Extension: Dr. Purnakala Samant, Dr. K. R. Badiger, Dr. Agnela Dias, Dr. Jyoti Sawant, Dr. Suphala Pujari, Dr. Norma
Menezes, Mr. Sanjay Jahagirdar

Infrastructure and Learning Resources: Mr. Nilesh Natekar, Dr. Vaibhav Chindarkar, Mr. Kissan Dessai, Mr. Pravin Kamat, Ms. Shubha Kamat, Mr. Mahendra Pednekar

Student Support and Progression: Mr. Avinash Patil, Mr. Ashok Chodankar, Mr. Sharat Jamkhandi, Mr. M. B. Ghosarwadkar, Mr. Prashant Bhonsle, Dr. Suman Tari, Ms. Manda Parab, Ms. Shilpa Satoskar

Governanace, Leadership and Management: Dr. Joydeep Bhattacharjee, Ms. Lucy James, Mr. C. Rao, Mr. Anil Karambelkar, Mr. Sayed Abdullah,
Ms. Vanita Patil, Ms. Asmita Naik Gaonkar

Innovation and Best Practices: Dr. Soniya Sirsat, Mr. Avinash Patil, Dr. Vaibhav Chindarkar, Mr. R. K. Tari, Mr. Mukund Narvekar, Dr. Namdev
Gawas, Ms. Preethi Pednekar

Evaluative Report of Departments

Dr. Soniya Sirsat

Editor

Mr. Sharat Jamkhandi